นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 สอบคัดเลือกครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสารภี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ภาพ/ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4