นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการในสังกัด จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ และนำแจก แก่ผู้มาติดต่อราชการ ในสำนักงานเขต และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชน ตลาดสด เพื่อถวายความอาลัย และแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี