คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระเสด็จสวรรคต ครบ 1 เดือน

ภาพ/ข่าว โรงเรียนบ้านสันป่าสัก