นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการ ใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เมื่อ 27ตุลาคม 2559