นายศฤงคาร แป้นกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง เปิดเผยว่าตนและครูในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัว อ.สันป่าตอง โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง และโรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดินทางเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กทม.
เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เป็นผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559………….

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่นำนักเรียนซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดินทางเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร นักเรียนก็ได้รับโอกาสและประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งทุกท่านก็ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถ ในนาม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอส่งกำลังใจให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ผ่านสื่อนี้ด้วยค่ะ……..
……………………………………..
ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาล ภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

1 6
5 4
3 2