ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>