นายวรวรรชน์ ไชยคำ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง เปิดเผยว่าก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง อ.สารภี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : ปิดกล่องชอล์คด้วยการนำคณะทั้งครู นักเรียน เดินทางโดยรถไฟสาย เชียงใหม่-ลำปาง ภายใต้โครงการสานฝันหรรษาพาน้องศึกษาแหล่งเรียนรู้ บูรณาการโครงการหลักธรรมนำน้องเข้าวัด ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสารภี
เป้าหมายเพื่อนำคณะนั่งรถไฟชมบ้าน ชมบรรยากาศรอบเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จุดหมายปลายทางคือศึกษา แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง อาทิ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยดูความน่ารักของช้างอันเป็นที่ชื่นชอบผู้เข้าชม / ศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /กราบไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์วัดลำปางหลวง เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ ทั้งครู นักเรียนมีความสุข โดยเฉพาะนักเรียนสามารถเขียน /เล่าเรื่องราวที่ได้รับจากประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมฝากขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านผ่านสื่อนี้…
……………………..……………
ภาพโดย…ผอ.วรวรรชน์ ไชยคำ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2
3 4
6 5
7 8
9 10
11 12
13 14
14 16
17 18
19 20