Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.
สพป.ชม.เขต 4 ขับเคลื่อนการรับนักเรียน การย้าย จำหน่ายนักเรียน

สพป.ชม.เขต 4 ขับเคลื่อนการรับนักเรียน การย้าย จำหน่ายนักเรียน

กิจกรรมเช้าวันนี้ : ที่ห้องประชุมสันป่าตอง มีการประชุมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน การย้ายและจำหน่ายนักเรียน ปี 2559 ประธานเปิดงาน : นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 / นส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรหลัก ทีมงานในกลุ่มฯ. วิทยากรผู้ช่วย
……………………..……………………
นายไพโรจน์ เดชะบุญ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดงานว่า สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เน้นครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน การย้ายและจำหน่ายนักเรียน ปี 2559 เพื่อให้ความรู้ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน การติดตาม การย้าย การจำหน่ายนักเรียน การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา (แบบ ปพ.) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบมีแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
ด้าน นส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่า เพื่อให้การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย เน้นการเรียนต่อในระดับมัฐยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าด้านสายอาชีพ นักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ มีทักษะทั้งการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ ทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการดำรงชีวิตในอนาคต จำนวนครูที่เข้ารับการประชุม รวมจำนวน 98 โรงเรียน ตนพร้อมทีมงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
……………………………………
ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

1 2

3 19

5 7

6 4

9 10

11 12

13 14

15 16

18 17

2023

22 21

24 25

 

 

ประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคเหนือ

ประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคเหนือ

บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมใน “โครงการประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ” โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชาพิจารณา
ในการนี้มีนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 /ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่.
……………………..……………………....
ที่มาของภาพ…จาก Facebook ผู้เข้าร่วมประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว / หอมหวล ปันต๊ะทา เครือข่าย Pr. ร.ร.บ้านใหม่สวรรค์ / นายชูชาติ หาได้ Pr.สพป.เชียงใหม่ เขต 1/ ฐิตารีย์ คำนิล รวบรวมข่าว

1 2

3 4

5 6

9 10

7 8

เอกสารประกอบการประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนปี 2559

เอกสารประกอบการประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนปี 2559

เอกสารประกอบการประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนปี 2559

 

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขินบ้านต้นแหนน้อย ครั้งที่ 1

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขินบ้านต้นแหนน้อย ครั้งที่ 1

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย สันป่าตอง เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑
นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ นายสมศักดิ์ ไชยยา เปิดเผยว่านายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าวังพร้าว ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 1 ได้รับความร่วมมือชุมชนชาวบ้าน จากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมากอีทั้งใช้อาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีดอนชัยวิทยาคารเดิม เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ของหมู่บ้านชาวไทยเขิน มีการฝึกเรียนรู้ภาษาพูด ภาษาเขียนที่เรียกว่า ภาษาเขิน ที่นับวันจะถูกลืมเลือนจากคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน ตลอดงานมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ของไทยเขินโดยนำเครื่องใช้เก่า ๆ ที่หายาก เช่น ผ้า ชาม รูปภาพเก่า ที่ทอผ้า มาจัดไว้ที่ศูนย์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักสิ่งของเหล่านี้อย่างยั่งยืนตลอดไป.
……………………………..
เครดิตภาพ…นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 / ฐิตารีย์ คำนิล รวบรวมข่าว

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

พิธีถ่ายโอน โรงเรียน สพฐ. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีถ่ายโอน โรงเรียน สพฐ. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ เนื่องในโอกาส พิธีลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุหว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.59 น. พิธีลงนามในบันทึกการถ่ายโอน โดย….
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : ดร.ทวี อุปสุขิน ลงนามผู้โอน
นายกเทศบาลตำบลยุหว่า : นายเวศน์ โกฎิแก้ว ลงนามผู้รับโอน
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : นายสมศักดิ์ ไชยยา ลงนามพยาน
ผอ.โรงเรียนสันป่าตอง : นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล ลงนามพยาน
ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 / ผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า / คณะครู / บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
หลังจากพิธีลงนามส่งมอบเอกสารเสร็จสิ้น ได้บันทึกภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.
……………………..……………………...
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ / ข่าว

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10