นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วันนี้เดินสาย : เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในสังกัดจำนวนหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ.สารภี ในภาพเป็นประธานมอบเกียรตินักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ ภายใต้ชื่องานว่า “ลูกพ่อขุนยุหว่าเมธาวิสัย” มีนายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกู่คำอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.
………………….
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกู่คำ ภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17