ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เรื่อง ผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

<<<<<ประกาศผลการคัดครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ประจำปี2559>>>>>