โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.จำนงค์ อภิญดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี กิจกรรมทีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 160 คน พร้อมทั้งมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
……………………..
เครดิตภาพโดย..ครูน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11