Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.

สพป.ชม.เขต 4 ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมาย นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมปฎิบัติการครูผู้ให้บริการสร้างเสริมวิชาการสำหรับเด็กพิการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
นายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา กล่าวรายงานว่า : กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จำนวน 5 โรง โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จำนวน 19 โรง โรงเรียนเรียนร่วมทั่วไป 60 โรง รวมทั้งสิ้น 84 คน วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ 9 ประเภท สามารถดำเนินการคัดกรองและให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และสอนเสริมวิชาการในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตลอดจนสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อขอรับคูปองทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการได้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยนายอเนก ไชยวงศ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการช่วยเหลือเด็กพิการที่เรียวร่วมอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ กำหนดการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2559 รวมจนวน 3 วัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
…………………………….
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2 3 4
5 6 7 8
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
31 32 28 27
25 23 22 21
29 30 33 34
36 35 30 11

สภากาแฟ ครั้งที่ 10/2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมหางดง มีประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2559 ประธานในที่ประชุมโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กลุ่มอำนวยการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยย่อดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งในที่ประชุมแนะนำ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คนใหม่ นายสมชัย ศรีลาชัย โดยได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับดูแล สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่วาง
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด
1.อำเภอสันป่าตอง จำนวน 8 โรง คือ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ โรงเรียนบ้านหัวริน โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) โรงเรียนบ้านร่องน้ำ โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดกู่คำ และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม
2.อำเภอสารภี จำนวน 8 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว โรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนวัดเทพาราม โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และโรงเรียนเวียงเศษรฐิวิทย
3.อำเภอหางดง จำนวน 6 โรง คือ โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านสันทราย โรงเรียนบ้านฟ่อน โรงเรียนบ้านหนองตอง และโรงเรียนบ้านดง
4.อำเภอดอยหล่อ จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า และโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
5.อำเภอแม่วาง จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านทางศาลา และโรงเรียนแม่วินสามัคคี
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 19 เมษายน 2559
ระเบียบวาระอื่น : รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รายงานผลการดำเนินงาน และแต่ละกลุ่มงานรายงานภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุมรับทราบ เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
……………………………………..
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2
3 4
5 7
6 8
9 10
12 13
14 11
15 16
17 18

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยินดีต้อนรับคณะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ชาว สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยินดีต้อนรับคณะ พี่ น้อง จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
………………………………….
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมาย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสกุล หล้าปาวงศ์ เป็นประธานต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โอกาสนายสมชัย ศรีลาชัย อดีต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ท่ามกลางบรรยากาศแบบฉบับครอบครัวอบอุ่น ซึ่งนำคณะโดย นายสมพงษ์ พรหมจัทนร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและทีมงาน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอเชิญชมบรรยากาศท้ายนี้…
……………………………….
ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 33 34

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๖ ล/๕๗-ข(เขตแผ่นดินไหว)

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๖ ล/๕๗-ข(เขตแผ่นดินไหว)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<โรงเรียนสันป่าตอง(สุววรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน>>>

เร่งสร้างความเข้าใจบุคลากรทางการศึกษา

เร่งสร้างความเข้าใจบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด : นโยบายใหม่กระทรวงศึกษาธิกา
……………………………………..
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายใหม่กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ เข้าใจ นโยบายใหม่กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากนั้น ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สถานที่ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
………………………………………
ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

1 2 3 35
4 6 5 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 36
38 39 40 37