เยี่ยมสนามสอบ O NET / บรรยากาศศูนย์สอบ

เยี่ยมสนามสอบ O NET / บรรยากาศศูนย์สอบ

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ คุมสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี.
ในภาพเป็นสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี โดยมีนายประเสริฐ สุริยโต้ ผอ.โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ.สารภี ในฐานะประธานคณะกรรมการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ให้การต้อนรับ
ขอฝากขอบคุณ..หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง..มอบภาพ.. ยุทธนา ศิริภากรกาญจน์. และร่วมรับฟังข่าวน่าชื่นชมยินดีกับการ..
รายงานข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบของทั้งศูนย์สอบ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบ 100% ข้อมูลโดย. นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
……………………..…….
โอกาสนี้ขอเชิญชมภาพบรรยากาศ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันที่ผ่านมา
………………………
ฐิตารีย์ ภาพ/ข่าว

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
23 22 25
26 30 27
28 29
เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ผ่านมาได้รับการรายงานประชาสัมพันธ์ข่าวการเยี่ยมชมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอสันป่าตองว่า..
ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ลดเวเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านร่องน้ำพร้อมเยี่มชม/ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET / NT ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา ที่โรงเรียนบ้านร่องน้า อ.สันป่าตอง.
หลังจากนั้นเดินทางเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนลดดเวเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวงและโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
……………………………….
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนดังกล่าว ให้การต้อนรับ…
เครดิตภาพ…ชาตรี ศรีล้อม ครูโรงเรียนบ้านร่องน้ำ
/ ผอ.ประพันธ์ จิรจรัสตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านท่งพี่น้อง /
สุรินทร์ ศรีคำ อัตราจ้าง สพป.ชม.เขต 4

1 2
3 4
5 6
8 7