ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับ โดยสามารถดางน์โหลดได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

พญาธิใบไม้ตับชั้นอนุบาลเล่มที่ 1

พญาธิใบไม้ตับชั้นอนุบาลเล่มที่ 2

พญาธิใบไม้ตับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1

พญาธิใบไม้ตับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 2