นายรุ่งเรือง ลำนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง ในฐานะนายกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอหางดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอหางดง เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก / โรงเรียนบ้านปง / โรงเรียนวัดศรีสว่าง / โรงเรียนน้ำแพร่ และโรงเรียนบ้านหนองตอง กำหนดการค่ายจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้นายชัยพร นิธิวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก พร้อมคณะให้การต้อนรับ
…………………………
ว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒิ สายสุภา ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ภาพ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2
3 4
5 6
7