ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

<<<ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)>>>