สพป.ชม.เขต ๔ บริหารจัดการศึกษาโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ เพื่อระลึกถึงพระคุณพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดีของครูในสังกัดท่ามกลางคุณครูที่เข้าร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ หางดง …
Cr ภาพโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก และโรงเรียนบ้านสามหลัง / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1 2 3
12 5 6
8 IMG_0287 13
9 10 11
14 15 16
7 18 19
20 21 22
23 24 25