วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมาย รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสกุล หล้าปาวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับ หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลช่วยเหลือและมอบความสุขให้กับประชาชน ชาวบ้านและนักเรียนตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ และตำบลใกล้เคียง
ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย นายอาทร อินตื้อ นายกเทศบาลตำบลสันติสุข นายสุเมธ ชุมภูศรี ตลอดจน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย และประชาชนอำเภอดอยหล่อ ร่วมให้การต้อนรับคณะหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
……………………………..
ภาพข้อมูลข่าวโดย…เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน

1 2 3
4 5 6
7 8 10
9 11 12
13 14 15