นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเผาดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางพระเถระ พระภิกษุ สามเณร เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชียงใหม่ เขต 4 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในอำเภอที่รับผิดชอบ ตามกำหนดการดังกล่าว ซึ่งในภาพท้ายนี้
1.ที่วัดป่าเจริญธรรม อำเภอสันป่าตอง นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาอำเภอสันป่าตอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
2.ที่วัดสารภี อำเภอสารภี นำโดยนายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาอำเภอสันป่าตอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
……………
ภาพ ข้อมูลข่าวโดย..ศรีมูล แสนเมืองมา ผู้สื่อข่าวหนังสิพิมพ์ไทยนิวส์
และ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 / ผอ.บุญสม ยานะธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยริน / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

1 2 6
27 3 4
7 8 9
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 26
25 28