โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ข (เขตแผ่นดินไหว)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>