บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เพือสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยการมอบทุนสนับสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในภาพเป็นการมอบทุนให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ในการนี้ ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้บริหารบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
…………………………………………..
เครดิตภาพ…วีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ เครือข่ายจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี และLine สพป.เชียงใหม่ เขต 4 / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

1 7
5 3
4 8
6 2