นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อำเภอสารภี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยครูในสังกัด
เดินทางนำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ไปร่วมแสดงในงานกฐินพระราชทาน ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ยังได้รับมอบทุนนักเรียน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ผ่านมา
……………………………………………
เครดิตภาพโดย…นายประเสริฐ สุริยโต้ / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

1

2

3