แบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำหรับผู้บริหาร

<<<คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล>>>

***หมายเหตุ  ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง เข้ามากรอกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558***