แจ้งกำหนดการเสนอขอประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว13)  โดยกำหนดยื่นระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม  2558

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>