งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

 

กำนหดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2558

ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1. ประกาศรายการแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

2.กิจกรรมการแข่งขัน ศิลหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (รวม 253 รายการ)

3.รายการแข่งขันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<เว็บศิลปหัตกรรมปี 2558 คลิกที่นี่>>>