ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>