โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี สพป.ชม.เขต 4 นำโดยนายสมาน โปธิปัน ผอ.โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง พร้อมคุณครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 โอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

Cr.ภาพโดย..เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี / ฐิตารีย์ คำนิล ข่าว

5 1
2 3