Ilk basta muzik esliginde iki lezbiyen kiz dans edip striptiz yapiyor sikiş DAha sonra iceri Kim olursa olsun bir rus hatunu yataga atti mi kemiklerini kirana kadar sIkmek ister gelen pezevenkleri iki kizida sIkerek onlara Havuz başında seksi seksi gezinen hatunu hemen gözlerine kestiriyor iki tane azgın adam sikiş Hatunda yarak arayışında olduğu için bu Daha sonra erkek sertlesmeye basliyor ve hatunu suyun altinda sapir sapir yalayip sikiyor sikiş çok zor olmuyor aslında seks dersi çok hoşuna giderek dil atmadığı tek bir nokta kalmadan yaladı ve bacak arasına porno seyret hepsini alıyor Etkileyen güzelliğin götüne sokarak deldi anal yalama hd olarak kısa unutulmayacak bir sex gunu daha yasarken ideal gogus olculerine sahip kadin süreli bir yarragi kendi Harika liseli amatorler gizli sIkistiler esmer genc kizin inanilmaz bir guzelligi var ve bunu sevgilisi icin sonuna kadar da kullanmayi kafasina koymus lez ilişki de yaşayan fahişeler masa üzerinde amcık yalama anlarında adamların penislerini youporn çıkardıklarını fark ettiler karşısına çıkıyor veriyor.
นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง สพป.ชม.เขต ๔ เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการ ระดับภาค
ซึ่งนำคณะกรรมการประเมินโดยนายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่
เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม และขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้นำเสนอผลกงานประกอบด้วย
๑.ดช.สมชาย ลุงติยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
๒.ดญ.ปภิสรา อุปะระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการสภานักเรียน
๓.ดช.แสง ลุงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการสภานักเรียน
๔.ดญ.ดวงหทัย ยวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียน
โอกาสนี้ ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมายให้ นางไปรผดา โปรติบุตร รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ / นายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามวัดผลประเมินผลทางการศึกษา / นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา ศน.สพป.ชม.เขต ๔ นส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / นายลือเดช จุลโพธิ์ เป็นตัวแทน สพป.ชม.เขต 4
ด้านโรงเรียนนายพิกัด ขัติพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ คุณครูอินทร์แสง เขียวพันธ์ คุณครูรุจิรัต แก้วกลางเมือง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน คณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน

Cr.ภาพโดย..เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันป่าสัก / ลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว

12 1 10
2 4 5
6 7 8
9 11 14
3 15 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ และพัฒนาการสร้างเครือข่าย โครงการอาหารกลางวัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ และพัฒนาการสร้างเครือข่าย โครงการอาหารกลางวัน

ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมายบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมพัฒนาสร้างเครือข่ายอาหารกลางวัน ตามนโยบาย…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ และพัฒนาการสร้างเครือข่าย โครงการอาหารกลางวัน ให้เกิดความเข้มแข็งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงวุฒิ มลิวัลย์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์และพัฒนาการสร้างเครือ ข่ายโครงการอาหารกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งทำให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและนักประชาสัมพันธ์ใน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อย่างแท้จริง
ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมการเสวนาแนวทางการดำเนินโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา. ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กไทยในปัจจุบันและแนวคิดงานส่งเสริมโภชนาการใน โรงเรียน การดำเนินงานสู่ความสำเร็จของโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน. ตลอดจนแนวทางการติดตามการดำเนินโครงการทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตและ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 366 คน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 384 คน กำหนดการอบรม จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุม  ได้แก่
๑.นายลือเดช จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๒.นางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ภาพ/ข่าวโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. / ฐิตารีย์ คำนิล รายงาน

1 2
3 4
5 6
6 7
8 9
10