แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าใช้งานระบบสำนักงานไร้กระดาษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (E-Office) สามารถใช้งานได้แล้ว

โดยเข้าใช้งานได้ที่  http://202.143.190.134/  หรือคลิกรายละเอียดคลิกที่นี่

 <<รายละเอียดคลิกที่นี่>>