เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ คุณจิตติมา  ลิมปพัฒนาวณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชม.4 เนื่องจะเข้ารับการรักษาผ่าตัดเนื้องอก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 โดยร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารโลหิต ชั้นที่ 1 ตึกศรีพัฒน์ และแจ้งความประสงค์มอบให้คุณจิตติมา  ลิมปพัฒนาวณิชย์ ตึกสุจิณโน ชั้น 7  (ต้องการเลือดกรุ๊ฟ A หรือกรุ๊ฟใดก็ได้)