สพป.ชม.เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต ๔ ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ประธานเปิดงาน / นายมานิตย์ พุทธโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและวัดผล กล่าวรายงาน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
ข่าว/ภาพ….ฐิตารีย์ คำนิล

10940586_769692203122144_2524091868013016174_n 10947237_769692109788820_635550426077554544_n
10931550_769710119787019_119323126384953986_n 10933863_769710276453670_1850939566650857350_n
10931185_769711009786930_3997700410023045939_n 10898211_769711053120259_2777464847262657692_n
10906049_769716759786355_2555311156118994621_n 10945538_769711336453564_1100105767620198259_n
10686933_769711223120242_4895827277291990129_n 10926403_769716543119710_3094371424869177325_n
 10427334_769690843122280_4843673038293590493_n  10428008_769701356454562_1188199297614316558_n