รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รายละเอียดคลิกที่นี่ << รายละเอียดคลิกที่นี่>>