สถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการงานศฺลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ

ระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดแพร่

สถานที่แข่งขันระดับภาค(จ.แพร่)