สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน(เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4)เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน(ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ทุกสัปดาห์แรกของเดือน จากนั้นสวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาสุจริต และแจ้งข้อราชการ กิจกรรมดังกล่าวเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม  2564 
สพป.เชียงใหม่เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/64

สพป.เชียงใหม่เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/64

วันที่ 13 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/64 โดยมีรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าตัวแทนทุกกลุ่มๆละ1 คนเข้าร่วมรับชมโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสมนึก นาห้วยทราย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมคณะผอ.กลุ่ม เข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564 และขอรับพรจากนายนพคุณ รัฐผไท และ นางศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำนายอำเภอหางดง (นายณรงค์พิชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสให้การต้อนรับแทน) และว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

          

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกีฬาสานสำพันธ์พี่น้อง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกีฬาสานสำพันธ์พี่น้อง

วันที่ 29 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีการเดินขบวนของกลุ่มสีฟ้าและสีชมพู หลังจากเปิดพิธีเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสามัคคี จำนวน 5 รายการ 1.กินวิบาก2.เหยียบลูกโป่ง3.กอล์ฟคนจน4.ปิดตาตีหม้อ5.หนีบลูกโป่งส่งเมือง6.เตะปีบ7.เสียบแทง8.เก้าอี้ดนตรี9.ประกวดกองเชียร์ ณ ลานจอดรถหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 28  ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าทำงาน เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสุขภาวะ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน และยังเป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาแก่บุคลากร เป็นการทำความสะอาคครั้งใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาดตลอดทั้งวัน โดยหยุดทำงานปกติอื่นๆ จุดที่ทำความสะอาดดังนี้ โต๊ะทำงาน กล่องใส่แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร อุปกรณ์สำนักงานในกลุ่มของตนเอง พื้นที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ ประกอบกับระหว่างนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานฯด้วย  พิธีเปิด ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ