ประชาสัมพันธ์โครงการED S Possible

ประชาสัมพันธ์โครงการED S Possible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันการสอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้โครงการED S Possible

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคัดลายมือ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชนปี 2564 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แข่งขันคัดลายมือ

ประกาศกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ประกาศกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด ดังต่อไปนี้ กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา