หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งใบสมัครถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 มกราคม  2562  รายละเอียด ...

Read More

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2562รายละเอียด ดังต่อไปนี้ การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติปี2562   ...

Read More

กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เริ่มเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คลิกที่นี่  กำหนดการวันครู

Read More

สรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสพฐ.

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสพฐ.แทนตำแหน่งว่าง รายละเอียด...

Read More

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัดประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์

  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัดประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (1) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (2) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (3)...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์