ประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สพฐ.แจ้งประกาศศธ.เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงเขตมัธยม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดทำรายวิชาออนไลน์แบบเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู อาจารย์ ที่สามารเข้าเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการ ให้ทุน สร้างอาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการ ให้ทุน สร้างอาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน“สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น”

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน“สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ด.ช.สุธิภัทร์ ซ้อนฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมงานประทานรางวัลเกียรติคุณ พระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 “สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น” หนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 เพื่อร่วมแรงร่วมใจขยายผลการทำความดีสู่สังคม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด 19 โดยทางโรงเรียนได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียน ถุงวิชา ประกอบด้วย สื่อสาระความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 165 ชุด และถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยว จำนวน 165 ชุด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิพระเกียรติบ้านแกน้อย อ.เชียงดาว
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (เบญจมะ 1) อ.เวียงแหง
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม (สาขาบำรุงที่ 107) อ.เชียงดาว
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อ.แม่อาย
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี อ.นันทบุรี
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชาแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ อ.อมก๋อย

กบข.ประชาสัมพันธ์โครงการ ออมเพิ่มดีมีแต่ได้

กบข.ประชาสัมพันธ์โครงการ ออมเพิ่มดีมีแต่ได้ โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ กบข.ประชาสัมพันธ์โครงการออมเพิมดีมีแต่ได้