กสทช.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แบบสอบสามข้อมูลการเข้าถึงกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์