กทม.ขยายเวลาการประกวดออกแบบรถขยะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ออกแบบรถขยะกทม.