อัพเดทโปรแกรม SMSS 3.23 CMI4_FIX

อัพเดทโปรแกรม SMSS 3.23 CMI4_FIX

SMSS Fix By ITC CMI4  For Windows Server 

 • แก้ไขฐานข้อมูลบางจุดจึงแนะนำให้ติดตั้งใหม่ 
 • แก้ไข Table School_name ไม่มี PK 
 • ปรับแต่ง โมดูล สุขภาพ
 • ปรับแต่ง โมดูล โครงการ 
 • ปรับแต่ง โมดูล การเงิน งบประมาณ 

ตัวโปรแกรม ดาวน์โหลดด้านล่างครับ 

โหลดตัวโปรแกรม
โหลดตัวฐานข้อมูล(แนะนำให้ลงใหม่ครับ)

:: ที่ติดต่อหากโปรแกรมมีปัญหาครับ :: 
Email : simbianbn@cmi4.go.th
Tel: >>>>>>>>>>>>>>>
Facebook 
Line ID :simbian

การจัดสร้างระบบ SMSS

การจัดสร้างระบบ SMSS

กรณีใช้ Server ของเขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งาน smss บน Server ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1.  คลิกสมัครที่เมนู ลงทะเบียนติดตั้งระบบ  หรือ คลิกที่นี่ 
 2.  รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
 3.  เจ้าหน้าที่ จะตดต่อกลับ พร้อมทั้งส่ง Link โปรแกรมให้ท่าน สามารถใช้งานต่อไป

กรณีใช้ Server ของของท่างโรงเรียน

 1.  ทำการ ติดตั้งโปรแกรม SMSS  บน server ของโรงเรียน
 2. โหลดโปรแกรม SMSS ได้จากที่นี่  Download SMSS
 3. คู่มือการติดตั้ง  โหลดคู่มือ
 4. ทำการติดตั้งแล้ว ส่งลิงค์มายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย  คลิกที่นี่ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4

หนังสือเชิญและรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมระบบ SMSS

หนังสือเชิญและรายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมระบบ SMSS