Select Page

  • หนังสือราชการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • จดหมายข่าวบริหารงานบุคคล

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในระยะเวลา 1ปี (6 เดือนแรก)

วันที่ 9 เมษายน 2564  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในระยะเวลา 1 ปี (6เดือนแรก)  จำนวน 9 ราย  นำโดยนางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ...

  • O14 ขั้นตอนการให้บริการ
  • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ...

Sorry, no posts found.

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

Latest

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในระยะเวลา 1ปี (6 เดือนแรก)

วันที่ 9 เมษายน 2564  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในระยะเวลา 1 ปี (6เดือนแรก)  จำนวน 9 ราย  นำโดยนางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ...

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

เรื่องล่าสุด