• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • หนังสือราชการ
  • กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3-2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...