ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลได้จัดอบรมให้ความรู้ สัมมนาการสร้างระบบจัดเก็บ Log file และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากรจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) CAT Telecom ให้ความรู้ ภาคบ่ายเป็นการให้ความรู้การสร้างระบบพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบการใช้งานในระบบ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ